ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
Συγγραφέας : Kathleen M. Haywood Nancy Getchell
Επιμέλεια : Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Κατηγορία : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έτος έκδοσης : 2021
Διαστάσεις : 21*29
Αριθμός σελίδων : 424
ISBN : 978-960-12-2505-0
Τιμή : 70,00 €
Περιγραφή : Σκοπός του συγγράμματος είναι να παρουσιάσει με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο την πορεία της κινητικής ανάπτυξης του ανθρώπου και να βοηθήσει τους αναγνώστες του να κατανοήσουν τον τρόπο αλλά και τις αιτίες, για τις οποίες συμβαίνουν αλλαγές στην κίνηση σε όλα τα στάδια της ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής ενός διαδραστικού μοντέλου προσέγγισης περιορισμών που συνδυάζει πληροφορίες από το άτομο, το περιβάλλον στο οποίο αυτό δρα, καθώς και από το έργο που εκτελεί τονίζοντας παράλληλα τις αλλαγές που συμβαίνουν στον κινητικό τομέα διά βίου, χάρη στην αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραμέτρων. Αναλύονται οι έννοιες των κινητικών δεξιοτήτων, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης, της γήρανσης και της αντίληψης. Επεξηγείται πώς τα τέσσερα στοιχεία της φυσικής κατάστασης (η καρδιοαναπνευστική αντοχή, η δύναμη, η ευελιξία και η σύνθεση του σώματος) αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τις κινήσεις ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα εκάστοτε κοινωνικά, πολιτιστικά, ψυχολογικά και γνωστικά δεδομένα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κίνηση. Το βιβλίο συνοδεύεται από 200 έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και από 25 πίνακες που το καθιστούν ακόμη πιο χρηστικό για τον αναγνώστη. Τέλος, μέσα από την ένθεση διαδραστικών ερωτήσεων και εργαστηριακών δραστηριοτήτων επεκτείνονται τα όρια της παραδοσιακής μάθησης και δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και των πρακτικών εφαρμογών για τον εκάστοτε αναγνώστη. • Ο Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης είναι Καθηγητής του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία